Krystalizace biomolekul

Robotika pro krystalizaci proteinů

High-throughput proteinová krystalizační stanice s pipetory pro práci s mikrolitrovými a nanolitrovými objemy tekutin, robotikou pro manipulaci s mnohajamkových krystalizačními destičkami a příslušným řídícím SW+HW.

PROFILOVÁ KARTA SERVICE MODE

Automatizovaný sklad a vizuální inspekce krystalizačních misek (4 °C)

Robotizovaný vysoce výkonný mikroskopovací systém pro skladování a plně automatizovanou inspekci a vývoj proteinových vzorků v UV a viditelné oblasti. Systém obsahuje plně integrovaný systém pro teplotně kontrolované skladování, inspekci a analýzu proteinových krystalizačních desek.

PROFILOVÁ KARTA SERVICE MODE

Automatizovaný sklad a vizuální inspekce krystalizačních misek (20 °C)

Robotizovaný vysoce výkonný mikroskopovací systém pro skladování a plně automatizovanou inspekci a vývoj proteinových vzorků v UV a viditelné oblasti. Systém obsahuje plně integrovaný systém pro teplotně kontrolované skladování, inspekci a analýzu proteinových krystalizačních desek.

PROFILOVÁ KARTA SERVICE MODE

TG-40

Centeo TG40 je přenosný systém navržený pro teplotní optimalizaci krystalizace proteinů. 

PROFILOVÁ KARTA USER MODE

Dostupné krystalizační screeny:

  ScreenTypeInfo materials
  Qiagen - Nextal
  Classics SuiteBQiagen Web page  
  Classics II SuiteB  
  Classics Lite SuiteB ​ 
  PACT SuiteB
  AmSO4 Suite
  ComPAS Suite
  MPD Suite
  PEGs Suite
  PEGs II Suite
  pH Clear Suite
  pH Clear II Suite
  Protein Complex Suite
  Cryos SuiteS
  Anions Suite
  Cations Suite
  Molecular Dimensions
  Clear Strategy I (not available now)B​ 
  Clear Strategy II (not available now)B 
  JCSG-plus (not available now)B 
  SG1B *
  Structure I + IIB *
  Midas
*
  Morpheus
 *
  Morpheus II
 *
  PGA
 *
  HelixN *
  MemMesoM *
  MemStart + MemSysM *
  MemAdvantageM *
  Stura Footprint + MacroSolS *
  Calixar 2.0 additive kitM, S, (24)*
  MemMagic Bicelle Screen kitM, S, (4)​ *
  Angstrom Additive ScreenS *
  Hampton Research
  Natrix 1 + 2N *
  Additive ScreenS *
  Detergent ScreenS *
  Nucleic Acid Mini ScreenN, (24) *
  Ionic Liquid ScreenS, (24)​ *

​​B - basic screen, M - designed for membrane proteins, N - designed for nucleic acids,

S - screen for special purposes, (XX) - non-96well screen (number of conditions)​,

* - screen behind its warranty period, exact concentrations may differ from manufacturer-given values

Dostupné screeny s těžkými kovy

  ScreenConditionsInfo materials
  Hampton Research

  Heavy atom screen Pt12
  Heavy atom screen Hg15
  Heavy atom screen M119
  Heavy atom screen M219
  Jena Biosciences

  JBS Magic triangle1​ 
  Lanthanide phasing kit10 

Individual compounds available as single reagents in powder or stock solutions.

​​​