Charakterizace

Analytická ultracentrifugace: ProteomeLab XL-I

Analytická ultracentrifuga Beckman Coulter ProteomeLab XL-I je vybavena absorbanční (rozsah vlnových délek 190 – 800 nm) a interferenční optikou a umožňuje provádět experimenty pomocí technik sedimentační rychlosti a sedimentační rovnováhy. 
Pomocí analytické ultracentrifugace lze studovat např. proteiny, nukleové kyseliny, lipidy, polysacharidy, viry nebo nanočástice. Analytická ultracentrifugace má široké uplatnění a může být využita např. pro určení homogenity vzorku, studium agregátů, stanovení oligomerního stavu proteinu (respektive molekulové hmotnosti částice) nebo pro studium interakcí biomolekul (stanovení stechiometrie interakce a afinity).

PROFILOVÁ KARTA SERVICE MODE

Kalorimetrie: Auto PEAQ-DSC

PEAQ-DSC je diferenciální skenovací mikrokalorimetr, jehož vzorkové kapiláry mají objem <200 µl. Technika DSC je založena na měření rozdílu tepelných změn doprovázejících kontrolované zahřívání nebo ochlazování vzorku (bio)molekuly a odpovídajícího referenčního roztoku. Automatizovaná verze přístroje PEAQ-DSC umožňuje měření až 282 vzorků v řadě.

PROFILE CARD USER MODE

Calorimetry: VP-DSC

VP-DSC is a differential scanning microcalorimeter with 500 µl volume of sample cell for manual filling. DSC technique measures heat changes that occur in the (bio)molecular sample solution during a controlled increase or decrease in temperature, on the basis of a temperature difference between the sample and the reference material. 

PROFILE CARD USER MODE

Differential scanning fluorimetry: Prometheus NT.48

Prometheus precisely characterizes thermal unfolding, chemical denaturation and aggregation in a single run within broad temperature range  (15 - 110 °C). It is possible to measure up 48 samples in one run.

PROFILE CARD USER MODE

SEC-MALS: OmniSEC 

To be installed in 2020.

PROFILE CARD USER MODE

Dynamický rozptyl světla: Xtal SpectroLight 600

Dynamický rozptyl světla (dynamic light scattering) se používá pro analýzu proteinových roztoků, agregátů, inhibitorů, pufrů, nanočástic, polymerů či jiných látek v roztoku. SpectroLight 600 provádí měření v submikrolitrových kapkách v destičkách. To znamená malou spotřebu vzorku a umožňuje také např. přímé měření vzorku v krystalizační kapce.

PROFILOVÁ KARTA USER MODE

Dynamický (statický) rozptyl světla: DelsaMax Core

Dynamický rozptyl světla (dynamic light scattering) se používá pro analýzu proteinových roztoků, agregátů, inhibitorů, pufrů, nanočástic, polymerů či jiných látek v roztoku. DLS systém měří polydisperzitu vzorku a hydrodynamický poloměr (velikost) částic, a to v rozsahu 0.4 až 5000 nm. Toho se využívá např. při charakterizaci vzorku před krystalizací či jinými experimenty.

PROFILOVÁ KARTA USER MODE

​​

Cirkulární dichroismus: Jasco J-815

CD spektrometr Jasco J-815 je schopen měřit cirkulární dichroismus, fluorescenci, totální fluorescenci, lineární dichroismus, magnetický dichroismus, optickou rotační disperzi a rovněž cirkulární dichroismus, fluorescenci a absorbci pomocí stop-flow. 

PROFILOVÁ KARTA USER MODE