Charakterizace

Analytická ultracentrifugace: ProteomeLab XL-I

Analytická ultracentrifuga Beckman Coulter ProteomeLab XL-I je vybavena absorbanční (rozsah vlnových délek 190 – 800 nm) a interferenční optikou a umožňuje provádět experimenty pomocí technik sedimentační rychlosti a sedimentační rovnováhy. 
Pomocí analytické ultracentrifugace lze studovat např. proteiny, nukleové kyseliny, lipidy, polysacharidy, viry nebo nanočástice. Analytická ultracentrifugace má široké uplatnění a může být využita např. pro určení homogenity vzorku, studium agregátů, stanovení oligomerního stavu proteinu (respektive molekulové hmotnosti částice) nebo pro studium interakcí biomolekul (stanovení stechiometrie interakce a afinity).

PROFILOVÁ KARTA SERVICE MODE

​​

Kalorimetrie: VP-DSC

VP-DSC je diferenciální skenovací kalorimetr s objemem měřící cely 500 ul. DSC přístroj sleduje tepelné změny, které nastávají u (bio)molekul v průběhu zvyšování nebo snižování teploty, kdy dochází ke strukturním změnám biomolekul. Teplotní rozmezí diferenčního skenovacího kalorimetru je od -10°C do 130°C. 

PROFILOVÁ KARTA USER MODE

Diferenční skenovací fluorimetrie: Prometheus NT.48

Prometheus umožňuje přesnou charakterizaci vzorků - přístroj sleduje tepelné změny, při kterých dochází ke strukturním změnám uvnitř biomolekul. V průbehu měření je možné pozorovat také chemickou denaturaci či tvorbu agregací. Během jednoho měření je možné změřit až 48 vzorků v teplotním rozmezí 15°C -110°C.

PROFILOVÁ KARTA USER MODE

​​

Cirkulární dichroismus: Jasco J-815

CD spektrometr Jasco J-815 je schopen měřit cirkulární dichroismus, fluorescenci, totální fluorescenci, lineární dichroismus, magnetický dichroismus, optickou rotační disperzi a rovněž cirkulární dichroismus, fluorescenci a absorbci pomocí stop-flow. 

PROFILOVÁ KARTA USER MODE

Dynamický (statický) rozptyl světla: DelsaMax Core

Dynamický rozptyl světla (dynamic light scattering) se používá pro analýzu proteinových roztoků, agregátů, inhibitorů, pufrů, nanočástic, polymerů či jiných látek v roztoku. DLS systém měří polydisperzitu vzorku a hydrodynamický poloměr (velikost) částic, a to v rozsahu 0.4 až 5000 nm. Toho se využívá např. při charakterizaci vzorku před krystalizací či jinými experimenty.

PROFILOVÁ KARTA USER MODE

Dynamický rozptyl světla: DynaPro Plate reader

Dynamický rozptyl světla (dynamic light scattering) se používá pro analýzu proteinových roztoků, agregátů, inhibitorů, pufrů, nanočástic, polymerů či jiných látek v roztoku. DLS systém měří polydisperzitu vzorku a hydrodynamický poloměr (velikost) částic, a to v rozsahu 0.4 až 5000 nm. Toho se využívá např. při charakterizaci vzorku před krystalizací či jinými experimenty. Plate rader umožnujě měření  96 - 384 vzorků (v závislosti na použitém typu destičky).

PROFILOVÁ KARTA USER MODE