Uživatel si rezervuje přístroje a žádá o služby pomocí  intranetu CEITECu. Uživatel získá přístup do intranetu po předchozí registraci pomocí své instituce. 

Od začátku roku 2018 jsme plně funkční přes plánovací tabuli (pro přístroje obsluhovány samotnými uživateli) a intranet (pro služby).

Chtěli bychom vás požádat o používání těchto rozhraní pro rezervaci přístrojů/služeb. Níže je k dispozici jednoduchý návod pro registraci a prvotní nastavení rezervačního systému. 

V případě dotazů či problémů s rezervačním systémem (v rámci Sdílené laboratoře Biomolekulárních Interakcí a krystalizace) kontaktujte Moniku Kubíčkovou (monika.kubickova@ceitec.muni.cz).

NÁVOD PRO BOOKOVÁNÍ PŘÍSTROJŮ/SLUŽEB

Rezervační systém

Pro registrované uživatele


Registrace

Registrace uživatele


Zaškolení uživatelů:

Zaškolení uživatelů je povinné pro uživatele, kteří chtějí použít přístroj v uživatelském módu - přístroje jsou obsluhovány samotnými uživateli. 

To zahrnuje přístroje  Biacore T200 (SPR), multikanálový SPR imaging systém, DelsaMax Core (DLS), Jasco J-815 (CD), VP-ITC, VP-DSC, Monolith NT.115 Nano (MST), Prometheus (DSF), mikrodepoziční systém pro biosensorová arrays a gradientový inkubátor pro teplotní optimalizaci krystalizace (TG-40).


Zaškolení je prováděno zaměstnanci sdílené laboratoře - každý přístroj má na starosti zodpovědná osoba. Bez tohoto zaškolení nemohou uživatelé přistroj obsluhovat.

Informujte prosím zaměstnance sdílené laboratoře, že nejste proškoleni a zarezervujte si zaškolení. 

Zaškolení uživatelů

Pro registrované uživatele


Registrace

Registrace uživatele