Služby

Seznam služeb nabízených sdílenou laboratoří Interakce a krystalizace biomolekul.  Měření je prováděno zaměstnanci  laboratoře po obdržení vzorků od uživatele. Výsledky měření obdrží uživatel do týdne od uskutečnění měření.

Služby se rezervují prostřednictvím intranetu (více informací ZDE)

Sample quality assessment

Kontrola kvality umožňuje základní charakterizaci proteinového vzorku dříve, než je přistoupeno k měření pomocí pokročilejších technik. Zahrnuje měření molekulové hmostnosti (MS), obsahu aggregátů (DLS) a teplotní stability (nanoDSF).

K prodiskutování detailů se obraťte na CF odpovědnou osobu: Josefa Housera.

e-mail: josef.houser@ceitec.cz

NEW

Sedimentační rychlost

Metoda sedimentační rychlosti se používá pro určení homogenity vzorku, oligomerního stavu proteinů, tvaru částic, ale také pro stanovení agregátů ve vzorku a studium interakcí biomolekul.

PROFILOVÁ KARTA

Sedimentační rovnováha

Metoda sedimentační rovnováhy se používá pro přesné určení molekulární hmotnosti biomolekul a pro studium jejich interakcí.

PROFILOVÁ KARTA

​​

Titrační kalorimetrie + automatické vyhodnocení dat

Kalorimetrické měření interakcí mezi receptorem a ligandem (standardní metoda titrace, metoda "single injection"). Vyhodnocení dat - automatické vyhodnocení pomocí softwaru (model ´One set of site´).

PROFILOVÁ KARTA

Titrační kalorimetrie + vyhodnocení dat expertem

Kalorimetrické měření interakce receptor-ligand (standardní metoda titrace, metoda "single injection"). Vyhodnocení dat - vyhodnocení dat expertem pomocí softwaru Origin a Microcal PEAQ-ITC.

PROFILOVÁ KARTA


Titrační kalorimetrie + vyhodnocení dat expertem + školení ve vyhodnocení dat

Kalorimetrické měření interakce receptor-ligand (standardní metoda titrace, metoda "single injection"). Vyhodnocení dat - vyhodnocení dat expertem pomocí softwaru Origin a Microcal PEAQ-ITC. Zaškolení uživatele pro možnost samostatného vyhodnocování dat.

PROFILOVÁ KARTA

Standardní nasazení krystalizačního screenu

Nasazení krystalizačního screenu (velikost kapky 200-300 nl) za použití komerčně dostupných kitů (včetně kitů pro krystalizaci membránových proteinů, proteinových komplexů a nukleových kyselin). Standardně používané krystalizační metody - metoda sedící kapky, krystalizace pod olejem.

PROFILOVÁ KARTA


Standardní nasazení krystalizačních desek, jejich skladování a inspekce

Nasazení krystalizačního screenu (velikost kapky 200-300 nl) za použití komerčně dostupných kitů (včetně kitů pro krystalizaci membránových proteinů, proteinových komplexů a nukleových kyselin). Standardně používané krystalizační metody - metoda sedící kapky, krystalizace pod olejem. Skladování krystalizačních desek po dobu 3 měsíců při konstantní teplotě 4°C nebo 20°C. Automatická inspekce desek během prvního měsíce skladování - rozlišení proteinových krystalů od krystalů soli za pomoci UV.

PROFILOVÁ KARTA

Nadstandardní nasazení krystalizačních desek

Nasazení vícerozměrného gradientu pro optimalici krystalizace (až 5 různých roztoků). Nasazení optimalizačních screenů zahrnuje metody visící kapky, sedící kapky a krystalizaci pod olejem.

PROFILOVÁ KARTA

​​

Nadstandardní nasazení krystalizačních desek, jejich skladování a inspekce

Nasazení vícerozměrného gradientu pro optimalici krystalizace (až 5 různých roztoků). Nasazení optimalizačních screenů zahrnuje metody visící kapky, sedící kapky a krystalizaci pod olejem. Skladování krystalizačních desek po dobu 3 měsíců při konstantní teplotě 4°C nebo 20°C. Automatická inspekce desek během prvního měsíce skladování - rozlišení proteinových krystalů od krystalů soli za pomoci UV.

PROFILOVÁ KARTA

Skladování a inspekce krystalizačních desek

Skladování krystalizačních desek po dobu 3 měsíců při konstantní teplotě 4°C nebo 20°C. Automatická inspekce desek během prvního měsíce skladování - rozlišení proteinových krystalů od krystalů soli za pomoci UV.

PROFILOVÁ KARTA

​​

Specializované techniky krystalizace

Optimalizace krystalizace proteinů pro produkci proteinových krystalů ve velkém množství - manuální nasazení. Techniky pro krystalizaci membránových proteinů, krystalizace pomocí dialýzy nebo za použití kapilár. Cena služby je kalkulována individuálně. Pro více informací nás kontaktujte.

PROFILOVÁ KARTA

Školení uživatelů pro přístroje obsluhované samotnými uživately

Zaškolení uživatelů na přístrojích, které používají samotní uživatelé. Jedná se o přístoje Biacore T200 (SPR), multikanálový SPR imaging systém, DelsaMax Core (DLS), Jasco J-815 (CD), VP-ITC, VP-DSC, Monolith NT.115 Nano (MST), Prometheus (DSF), TG-40. Školení je prováděno zaměstnanci CF BIC. Bez tohoto školení nemohou uživatelé tyto přístroje používat.​ ​
Konzultace - asistence

Služba zahrnuje konzultaci se specialisty, nadstandardní evaluaci dat, nadstandardní návrh experimentů či přítomnost experta během samotného měření.


Material (consumables)

While basic consumables are provided by Core facility for free, specialized material may be ordered. This includes SPR and BLI sensors, MST capillaries and fluorescent dyes or material for protein crystallization. For more details, contact CF staff.


Box title

Here is place for your content.