Užitečné informace pro uživatele

Přístup do sdílené laboratoře Interakce a krystalizace biomolekul

Přístroje sdílené laboratoře Interakce a krystalizace biomolekul jsou dostupné jak pro uživatele z CEITECu, tak i pro externí uživatele (akademické i komerční). Uživatelé mohou využívat přístrojové vybavení sdílené laboratoře dvěma způsoby:


  • Přístroje obsluhované samotnými uživateli  ("USER MODE"):

V "user módu" jsou přístroje obsluhovány samotnými uživateli (po předchozím zaškolení). Je zapotřebí, aby si uživatel rezervoval měřící čas na přístroji přes plánovací tabuli. Uživatelé si mohou od sdílené laboratoře objednat materiál potřebný k měření (např. SPR čip) nebo mohou použít vlastní (kompatibilní) materiál. Ve většině případů není  žádný další materiál k měření zapotřebí. 

User mode zahrnuje přístroje: Biacore T200 SPR biosenzor, multikanálový SPR imaging systém (rezonance povrchového plazmonu), DelsaMax Core (dynamický rozptyl světla), Jasco J-815 (cirkulární dichroismus), VP-ITC (isotermální titrační kalorimetrie), VP-DSC (diferenční skenovací kalorimetrie), Monolith NT.115 Nano (microscale termoforéza) a Prometheus NT.48 (diferenční skenovací fluorimetrie).

Uživatel si může vyžádat konzultaci/asistenci při spuštění experimentu, popřípadě změření vzorku v servisním módu (viz níže). 

Uživatelé jsou povinni absolvovat zaškolení na daném přístroji a dodržovat Pravidla sdílené laboratoře.

PRAVIDLA SDÍLENÉ LABORATOŘE


  • Přístroje obsluhované zaměstnanci sdílené laboratoře ("SERVICE MODE"):

Některé přístroje (Auto-iTC200 - automatický kalorimetrický systém, analytická ultracentrifuga, krystalizační robotika) jsou obsluhovány pouze zaměstnanci sdílené laboratoře a jsou nabízeny ve formě služeb. 

O služby se žádá prostřednictvím intranetu, ve kterém uživatel vyplní informace o vzorku, požadovaném typu experimentu a preferovaném termínu měření. Uživatel je poté kontaktován zaměstnancem sdílené laboratoře, se kterým se domlouvá na dalších detailech.  


Rezervace přístrojů/služeb:

Uživatel si rezervuje přístroje a žádá o služby prostřednictvím  intranetu CEITECu. Uživatel získá přístup do intranetu po předchozí registraci. Stručný návod pro rezervaci přístrojů/služeb je k dispozici v sekci Rezervační systém: 

REZERVAČNÍ SYSTÉM


Nakládání s daty:

Uživatelé  jsou instruování k zabezpečení vlastních dat ihned po měření. Zaměstnanci sdílené laboratoře  nejsou zopodvědni za případnou ztrátu dat (např. v případě selhání hard disku). Data jsou pravidelně zálohována (každé= 3 měsíce) na univerzitní úložiště, ale není možné zajistit každodenní zálohu všech dat.


Umístění pracoviště, provozní doba:

Přístroje sdílené laboratoře jsou umístěny v budovách A4 a A35 kampusu Masarykovy univerzity v Brně, Bohunicích. Detailní informace o umístění a provozní době sdílené laboratoře jsou k dispozici zde:

PROVOZNÍ DOBA


Poplatky za užívání přístrojů/služeb sdílené laboratoře:

Uživatelé, kteří mají zájem o měření ve sdílené laboratoři (čeští i zahraniční výzkumní pracovníci z univerzit a výzkumných institucí) mohou využít finanční podpory projektu CIISB, financovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 

CIISB