Metoda sedimentační rychlosti

Technologie / Metodologie:
Charakterizace a interakce biomolekul

Výzkumná skupina:
Sdílená laboratoř Interakce a krystalizace biomolekul

PROFILOVÁ KARTA

Metoda sedimentační rychlosti se používá pro stanovení homogenity vzorku, oligomerního stavu proteinu, tvaru částice, ale také pro analýzu agregátů a studium biomolekulárních interakcí. 


Přístroj:

Analytická ultracentrifuga


Pro více informací kontaktuje prosím zodpovědnou osobu:

Jan Komárek

e-mail: jan.komarek@ceitec.cz
tel.: +420 549 49 60 11
​pracovna: 3.13/A4