Diferenciální skenovací kalorimetrie

Technologie / Metodologie:
Charakterizace a interakce biomolekul

Umístění přístroje:
CEITEC MU,  budova A4, místnost 2.18

Výzkumná skupina:
Sdílená laboratoř Interakce a krystalizace biomolekul

PROFILOVÁ KARTA USER MODE

VP-DSC je diferenciální skenovací kalorimetr s objemem měřící cely 500 µl. DSC přístroj sleduje tepelné změny, které nastávají u (bio)molekul v průběhu zvyšování nebo snižování teploty, kdy dochází ke strukturním změnám biomolekul. Je to neocenitelná metoda, která umožňuje sledování stability vzorku v roztoku, umožňující získat hodnotu teploty tání Tm – kdy 50 % molekul je denaturováno. DSC umožňuje stanovit termodynamické parametry-například entalpie denaturace a také změna tepelné kapacity. Metoda nevyžaduje značení ani imobilizaci biomolekul. Pro získání relevantních dat je klíčové precizní naplnění měřící cely. Teplotní rozmezí diferenčního skenovacího kalorimetru je od -10°C do 130°C. Skenovací rozsah v režimu skenování při zvyšování teploty od 0°C/h do 90°C/h a v režimu snižování teploty od 0/h°C do -60°C/h. Skenovací kalorimetr disponuje i možností měřit vzorky za konstantní teploty (Isoscan) a sledovat tak jejich stabilitu.


Měření na VP-DSC je prováděno samotnými uživateli po zaškolení

Pro více informací kontaktujte prosím zodpovědnou osobu:

Josef Houser

e-mail: josef.houser@ceitec.cz
tel.: +420 549 49 25 26
pracovna : 3.39/A4