Sdílená laboratoř Interakce a krystalizace biomolekul

Rezervační systém


Pro registrované uživatele

Registrace


Registrace uživatele

O nás:

Sdílená laboratoř CF BIC poskytuje služby umožňující strukturní a biofyzikální charakterizaci biomolekul a studium (bio)molekulárních interakcí. Přístrojové vybavení laboratoře umožňuje studium podmínek pro krystalizaci biomolekul a jejich komplexů, základní charakterizaci biofyzikálních vlastností molekul (analytická ultracentrifugace, dynamický rozptyl světla, CD spektroskopie, diferenciální skenovací kalorimetrie, diferenciální skenovací fluorimetrie) a studium termodynamiky a/nebo kinetiky vzájemných interakcí (isotermická titrační kalorimetrie, rezonance povrchového plasmonu, CD spektroskopie, analytická ultracentrifugace, microscale termoforéza).

UNIKÁTNÍ VYBAVENÍ:

 • Nasazení screeningových krystalizačních misek (96-ti jamkové UVP misky se třemi pozicemi sedící kapky pro jednu podmínku) pomocí komerčně dostupných kitů (až 13 tisíc podmínek)
 • Automatická kontrola všech krystalizačních kapek - vzdálený přístup k výsledkům pro uživatele
 • UV zobrazování pro odlišení proteinových krystalů od solí
 • Nasazení optimalizačních krystalizačních misek (24  jamkové, 96-ti jamkové) příprava vícerozměrných gradientů z až 5-ti různých roztoků)
 • Stanovení fázového diagramu precipitace proteinů
 • Příprava krystalů pro určení struktury pomocí rentgenové difrakce
 • Zlepšování kvality krystalů pro strukturní studie
 • Isotermální titrační mikrokalorimetrie
 • Diferenciální skenovací kalorimetrie
 • Rezonance povrchového plasmonu (SPR)
 • Analýza velikosti částic (DLS)
 • Analytická ultracentrifugace (AUC)
 • Microscale termoforéza (MST)
 • Diferenciální skenovací fluorimetrie (DSF)
 • Cirkulární dichroismus, měření fluorescence (CD)


Sdílená laboratoř je součástí českého národního centra evropské výzkumné infrastruktury INSTRUCT ERIC pod záštitou České infrastruktury pro integrativní strukturní biologii (CIISB), která je financována Ministerstevem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, a je rovněž členem celoevropské sítě ARBRE (Association of Resources for Biophysical Research in Europe). Sdílená laboratoř je součástí projektu INTERREG a CIISB4HEALTH.