Sdílená laboratoř Interakce a krystalografie biomolekul

Od 1.1.2023 byla laboratoř Rentgenové difrakce a BioSAXS začleněna do CF BIC.

Vážení uživatelé, nezapomínejte prosím na PODĚKOVÁNÍ CF BIC ve vašich publikacích!

Rezervační systém


Pro registrované uživatele

Registrace


Registrace uživatele

O nás:

Sdílená laboratoř CF BIC poskytuje služby umožňující strukturní a biofyzikální charakterizaci biomolekul a studium (bio)molekulárních interakcí. Přístrojové vybavení laboratoře umožňuje studium podmínek pro krystalizaci biomolekul a jejich komplexů, základní charakterizaci biofyzikálních vlastností molekul (analytická ultracentrifugace, dynamický rozptyl světla, CD spektroskopie, diferenciální skenovací kalorimetrie, diferenciální skenovací fluorimetrie) a studium termodynamiky a/nebo kinetiky vzájemných interakcí (isotermická titrační kalorimetrie, rezonance povrchového plasmonu, CD spektroskopie, analytická ultracentrifugace, microscale termoforéza).

UNIKÁTNÍ VYBAVENÍ:

  • Komplementární techniky pro studium molekulárních interakcí
  • Detailní stanovení vlastností makromolekul: homogenita, stabilita, oligomerní stav
  • 18 samostatných přístrojů využívajících 11 rozdílných biofyzikálních metod v jedné laboratoři
  • Komplexní služby pro krystalografii: nasazení základních i optimalizačních desek, automatické snímkování 
    ​s možností snímání v UV, optimalizace a testování difrakční kvality krystalů, sběr dat a řešení 3D struktury


Sdílená laboratoř je součástí českého národního centra evropské výzkumné infrastruktury INSTRUCT ERIC pod záštitou České infrastruktury pro integrativní strukturní biologii (CIISB), která je financována Ministerstevem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, a její členové jsou zapojeni do celoevropské společnosti ARBRE (Association of Resources for Biophysical Research in Europe). Sdílená laboratoř je součástí projektů INTERREG a CIISB4HEALTH.