Sdílená laboratoř Interakce a krystalizace biomolekul

Vážení uživatelé, nezapomínejte prosím na PODĚKOVÁNÍ CF BIC ve vašich publikacích!

Rezervační systém


Pro registrované uživatele

Registrace


Registrace uživatele

O nás:

Sdílená laboratoř CF BIC poskytuje služby umožňující strukturní a biofyzikální charakterizaci biomolekul a studium (bio)molekulárních interakcí. Přístrojové vybavení laboratoře umožňuje studium podmínek pro krystalizaci biomolekul a jejich komplexů, základní charakterizaci biofyzikálních vlastností molekul (analytická ultracentrifugace, dynamický rozptyl světla, CD spektroskopie, diferenciální skenovací kalorimetrie, diferenciální skenovací fluorimetrie) a studium termodynamiky a/nebo kinetiky vzájemných interakcí (isotermická titrační kalorimetrie, rezonance povrchového plasmonu, CD spektroskopie, analytická ultracentrifugace, microscale termoforéza).

UNIKÁTNÍ VYBAVENÍ:

  • Komplementární techniky pro studium molekulárních interakcí
  • Detailní stanovení vlastností makromolekul: homogenita, stabilita, oligomerní stav
  • 18 samostatných přístrojů využívajících 11 rozdílných biofyzikálních metod v jedné laboratoři
  • Komplexní služby pro krystalizaci: nasazení základních i optimalizačních desek, automatické snímkování s možností snímání v UV, stanovení precipitačního diagramu, optimalizace kvality krystalů, produkce krystalů pro strukturní studie, aj.


Sdílená laboratoř je součástí českého národního centra evropské výzkumné infrastruktury INSTRUCT ERIC pod záštitou České infrastruktury pro integrativní strukturní biologii (CIISB), která je financována Ministerstevem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, a její členové jsou zapojeni do celoevropské společnosti ARBRE (Association of Resources for Biophysical Research in Europe). Sdílená laboratoř je součástí projektů INTERREG a CIISB4HEALTH.