Zaškolení uživatelů na přístrojích ovládaných samotnými uživately

Technologie / Methodologie:
Others

Výzkumná skupina:
Sdílená laboratoř Interakce a krystalizace biomolekul

Zaškolení uživatelů na přístrojích, které jsou ovládány samotnými uživateli. Jedná se o přístoje Biacore T200 (SPR), multichannel SPR imaging system, DelsaMax Core (DLS), Jasco J-815 (CD), VP-ITC, VP-DSC, Monolith NT.115 Nano (MST), Prometheus (DSF), TG-40. Zaškolení je provedeno zaměstnanci CF BIC. Bez tototo zaškolení není možné dovolit uživatelům práci na přístroji (bez dohledu zaškolené osoby).


Přístroje:

Cirkulární dichroismus

Dynamický rozptyl světla

Diferenciální skenovací kalorimetrie

Diferenciální skenovací fluorimetrie

Izotermální titrační kalorimetrie - VP-ITC

Microscale thermophoresis

Rezonance povrchového plasmonu


For more details, please contact responsible person:

Jitka Holková

​DSF, MST a VP-ITC

e-mail: jitka.holkova@ceitec.cz
tel.: +420 549 49 25 27
pracovna: 3.39/A4

Josef Houser

​CD, DLS, DSC, DSF, MST a SPR

e-mail: josef.houser@ceitec.cz
tel.: +420 549 49 25 26
pracovna : 3.39/A4