Titrační kalorimetrie + raw data (automatické vyhodnocení)

Technologie / Metodologie:
Charakterizace a interakce biomolekul

Výzkumná skupina:
Sdílená laboratoř Interakce a krystalizace biomolekul

PROFILOVÁ KARTA

Kalorimetrické měření interakcí mezi receptorem a ligandem (standardní metoda titrace, "single injection" metoda). Evaluace dat - automatická evaluace pomocí softwaru za pomocí fitovacího modelu "One set of sites".


Přístroj:

Automatický kalorimetrický systém: Auto-iTC200


Pro více informací kontaktuje prosím zodpovědnou osobu:

Jitka Holková

e-mail: jitka.holkova@ceitec.cz
tel: +420 549 49 25 27
pracovna: 3.39/A4