Standardní nasazení krystalizačních desek, jejich skladování a inspekce

Technologie/ Metodologie:
Krystalizace biomolekul

Výzkumná skupina:​
​Sdílená laboratoř Interakce a krystalizace biomolekul

PROFILOVÁ KARTA

Nasazení krystalizačního screenu (velikost kapky 200-300 nl) za použití komerčně dostupných kitů (včetně kitů pro krystalizaci membránových proteinů, proteinových komplexů a nukleových kyselin). Standardně používané krystalizační metody - sedící kapka, krystalizace pod olejem. Skladování krystalizačních desek po dobu 3 měsíců při konstantní teplotě 4°C nebo 20°C. Automatická inspekce desek během prvního měsíce skladování - rozlišení proteinových krystalů od krystalů soli za pomoci UV.

Crystallization screens available

  Screen Type Info materials
  Qiagen - Nextal
  Classics Suite B
  Classics II Suite B
  Classics Lite Suite B
  PACT Suite B
  AmSO4 Suite

  ComPAS Suite

  MPD Suite

  PEGs Suite

  PEGs II Suite

  pH Clear Suite

  pH Clear II Suite

  Protein Complex Suite

  Cryos Suite S
  Anions Suite

  Cations Suite

  Molecular Dimensions
  Clear Strategy I B
  Clear Strategy II B
  JCSG-plus B
  SG1 B
  Structure I + II B
  Midas

  Morpheus

  Morpheus II

  PGA

  Helix N
  MemMeso M
  MemStart + MemSys M
  MemAdvantage M
  Stura Footprint + MacroSol S
  Calixar 2.0 additive kit M, S, (24)
  MemMagic Bicelle Screen kit M, S, (4)
  Hampton Research
  Natrix 1 + 2 N
  Additive Screen S
  Detergent Screen S
  Nucleic Acid Mini Screen N, (24)
  Ionic Liquid Screen S, (24)

B - basic screen, M - designed for membrane proteins, N - designed for nucleic acids,
S - screen for special purposes, (XX) - non-96well screen (number of conditions)

Josef Houser

e-mail: josef.houser@ceitec.cz
tel.: +420 549 49 25 26
pracovna: 3.39/A4

Jana Kosourová

e-mail: jana.kosourova@ceitec.cz
tel.: +420 549 49 83 14
pracovna: 3.39/A4