Robotika pro krystalizaci proteinů

Technologie / Metodologie:
Krystalizace biomolekul

Umístění přístroje:
CEITEC MU, budova A35, místnost 2S029

Výzkumná skupina:
​Sdílená laboratoř Interakce a krystalizace biomolekul

PROFILOVÁ KARTA SERVICE MODE

"High throughput" proteinová krystalizační stanice s automatickými pipetory pro práci s mikro l a nano l objemy tekutin, robotikou pro manipulaci a utěsňování mnohajamkových krystalizačních destiček a příslušným řídícím SW+HW.

Crystallization screens available

  ScreenTypeInfo materials
  Qiagen - Nextal
  Classics SuiteB
  Classics II SuiteB
  Classics Lite SuiteB
  PACT SuiteB
  AmSO4 Suite

  ComPAS Suite

  MPD Suite

  PEGs Suite

  PEGs II Suite

  pH Clear Suite

  pH Clear II Suite

  Protein Complex Suite

  Cryos SuiteS
  Anions Suite

  Cations Suite

  Molecular Dimensions
  Clear Strategy I B
  Clear Strategy II B
  JCSG-plus B
  SG1 B
  Structure I + II B
  Midas

  Morpheus

  Morpheus II

  PGA

  Helix N
  MemMeso M
  MemStart + MemSys M
  MemAdvantage M
  Stura Footprint + MacroSol S
  Calixar 2.0 additive kit M, S, (24)
  MemMagic Bicelle Screen kit M, S, (4)
  Hampton Research
  Natrix 1 + 2 N
  Additive Screen S
  Detergent Screen S
  Nucleic Acid Mini Screen N, (24)
  Ionic Liquid Screen S, (24)

B - basic screen, M - designed for membrane proteins, N - designed for nucleic acids,
S - screen for special purposes, (XX) - non-96well screen (number of conditions)

Heavy-atom screens available

  Screen Conditions Info materials
  Hampton Research

  Heavy atom screen Pt 12
  Heavy atom screen Hg 15
  Heavy atom screen M1 19
  Heavy atom screen M2 19

Josef Houser

e-mail: josef.houser@ceitec.cz
tel.: +420 549 49 25 26
pracovna: 3.39/A4

Jana Kosourová

e-mail: jana.kosourova@ceitec.cz
tel.: +420 549 49 83 14
pracovna : 3.39/A4