Rezonance povrchového plasmonu

Technologie / Metodologie:
Charakterizace a interakce biomolekul

Umístění přístroje:
CEITEC MU,  budova A4, místnost 2.18

Výzkumná skupina:
Sdílená laboratoř Interakce a krystalizace biomolekul

PROFILOVÁ KARTA USER MODE

Biacore T200 je vysocecitlivý a teplotně stabilizovaný SPR biosensorový systém pro monitorování biomolekulárních interakcí v reálném čase bez nutnosti značení biomolekul. Pomocí SPR sytému T200 lze získat informace o kinetice, affinitě, concentraci, specifitě, selektivitě a termodynamice biomolekulárních interakcích a může být použita v různých oblastech od základního výzkumu po výzkum bioterapeutik a léčiv. V principu, jeden z vazebných partnerů je imobilizován na povrchu biosenzoru s druhý je přítomen volně v nánášecím pufru.
BiacoreT200 umožňuje pracovat i za velmi nízkých úrovních imobilizace, poskytuje kvalitnější výstupní výsledky, eliminuje negativní efekty jako agregace.

 
Systém podporuje 96- i 384- jamkové destičky, bez obsluhy je schopen měřit až 48 hodin a analyzovat až 384 vzorků. Výhodou je teplotně kontrolované úložiště vzorků a teplotní rozmezí samotných analýz je 4°C až 45°C. Kromě integrovaného odvzdušňovacího zařízení pro odvzdušnění pufrů a systém také umožňuje testování až 4 různých pufrů v průběhu jednoho experimentu. Vzorky mohou být po analýze znovu použity pro pozdější identifikaci.

Multi-kanálový (36) SPR biosensorový systém pro studium afinitních vlastností biomolekul, průtočné uspořádání, paralelní zpracování vzorků.

Měření na BiacoreT200 nebo Multikanálovém SPR biosensorovém systému je prováděno samotnými uživateli po zaškolení.


Pro více informací kontaktujte prosím zodpovědnou osobu:

Josef Houser

e-mail: josef.houser@ceitec.cz
tel.: +420 549 49 25 26
pracovna: 3.39/A4