Microscale Thermophoresis

Technologie / Metodologie:
​Charakterizace a interakce biomolekul

Umístění přístroje:
CEITEC MU,  budova A4, místnost 2.18

Výzkumná skupina:
Sdílená laboratoř Interakce a krystalizace biomolekul

PROFILOVÁ KARTA USER MODE

Monolith NT.115 měří rovnovážnou konstantu pro různé molekuly - je možné měřit široké spektrum interakcí od vazby iontů až po interakce velkých komplexů (lipozomy a ribozomy).


Měření na MST (Monolith) je prováděno samotnými uživateli po zaškolení

Pro více informací kontaktujte prosím zodpovědnou osobu:

Jitka Holková

e-mail: jitka.holkova@ceitec.cz
tel.: +420 549 49 25 27
pracovna: 3.39/A4

Josef Houser

e-mail: josef.houser@ceitec.cz
tel.: +420 549 49 25 26
pracovna: 3.39/A4