Dynamický rozptyl světla

Technologie / Metodologie:
Charakterizace a interakce biomolekul

Umístění přístroje:
CEITEC MU,  budova A4, místnost2.23

Výzkumná skupina:
Sdílená laboratoř Interakce a krystalizace biomolekul

PROFILOVÁ KARTA USER MODE

Dynamický rozptyl světla (dynamic light scattering) se používá pro analýzu proteinových roztoků, agregátů, inhibitorů, pufrů, nanočástic, polymerů či jiných látek v roztoku. DLS systém měří polydisperzitu vzorku a hydrodynamický poloměr (velikost) částic, a to v rozsahu 0.4 až 5000 nm. Toho se využívá např. při charakterizaci vzorku před krystalizací či jinými experimenty.


Měření metodou DLS je prováděno samotnými uživateli po zaškolení.


Pro více informací kontaktuje prosím zodpovědnou osobu:

Josef Houser

e-mail: josef.houser@ceitec.cz
tel.: +420 549 49 25 26
pracovna: 3.39/A4