Diferenciální skenovací fluorimetrie

Technologie / Metodologie:
Charakterizace a interakce biomolekul

Umístění přístroje:
CEITEC MU,  budova A4, místnost 2.21

Výzkumná skupina:
​Sdílená laboratoř Interakce a krystalizace biomolekul

PROFILOVÁ KARTA USER MODE

Prometheus je schopen detekovat denaturaci vzorku v závislosti na teplotě (15 - 110 °C), chemickou denaturaci a tvorbu agregátů.  Během jednoho měření je možno změřit až 48 vzorků (objem vzorku 20 µl).

Je možno monitorovat i renaturaci proteinu během kontrolovaného ochlazování přístroje. 

Měření na nanoDSF (Prometheus) je prováděno samotnými uživateli po zaškolení


Pro více informací kontaktujte prosím zodpovědnou osobu:

Jitka Holková

e-mail: jitka.holkova@ceitec.cz
tel.: +420 549 49 25 27
pracovna: 3.39/A4

Josef Houser

e-mail: josef.houser@ceitec.cz
tel.: +420 549 49 25 26
pracovna : 3.39/A4