Cirkulární dichroismus

Technologie / Metodologie:
Charakterizace a interakce biomolekul

Umístění přístroje:
CEITEC MU, budova A4, místnost 2.23

Výzkumná skupina:
Sdílená laboratoř Interakce a krystalizace biomolekul

PROFILOVÁ KARTA USER MODE

CD spektrometr Jasco J-815 je schopen měřit cirkulární dichroismus, fluorescenci, totální fluorescenci, lineární dichroismus, magnetický dichroismus, optickou rotační disperzi a rovněž cirkulární dichroismus, fluorescenci a absorbci pomocí stop-flow. Cirkulární dichroismus a fluorescenční záznam lze pořizovat simultánně. Použitelný rozsah vlnových délek 185 - 900 nm. Pro měření jsou k dispozici křemenné 1 - 10 mm kyvety. Spektrometr je vybaven Peltierovým článkem pro řízení teploty, fluorescenčním monochromátorem a volitelně dvoukanálovým zařízením pro stop-flow Bio-Logic SFM-20.
Měření na CD spektrometru Jasco J-815 jsou prováděna samotnými uživateli po zaškolení.

Pro více informací kontaktuje prosím zodpovědnou osobu:

Josef Houser

e-mail: josef.houser@ceitec.cz
tel: +420 549 49 25 26
pracovna: 3.39/A4