Analytická Ultracentrifugace

Technologie / Metodologie:
Charakterizace a interakce biomolekul

Umístění přístroje:
CEITEC MU, budova A4, místnost 2.17

Výzkumná skupina:
CF: sdílená laboratoř Interakce a krystalizace biomolekul

PROFILOVÁ KARTA SERVICE MODE

Analytická ultracentrifuga Beckman Coulter ProteomeLab XL-I je vybavena absorbanční (rozsah vlnových délek 190 – 800 nm) a interferenční optikou a používá se pro studium vzorků pomocí dvou komplementárních metod - sedimentační rychlosti a sedimentační rovnováhy. 

Analytická ultracentrifugace se používá pro charakterizaci proteinů, nukleových kyselin, lipidů, polysacharidů, virů a nanočástic. Metoda má široké uplatnění, např. pro stanovení homogenity vzorku, oligomerního stavu proteinů (respektive molekulové hmotnosti molekuly) nebo při studiu tvorby agregátů. Uplatnění nachází také v oblasti biomolekulárních interakcí (stanovení stechiometrie interakce a afinity).

Analytická ultracentrifugace je v tzv. servisním modu - přístroj je obsluhován pracovníky CF BIC.


Služby:

Metoda sedimentační rovnováhy

Metoda sedimentační rychlosti


Pro více informací kontaktuje prosím zodpovědnou osobu:

Jan Komárek

e-mail: jan.komarek@ceitec.cz
telefon: +420 549 49 60 11
​pracovna : 3.13/A4